Dərs 13 - 3D çap prosesinə hazırlıq
Dərs 12 - 3D Skeytbord
Dərs 11 - 3D Qələm Qabı.
Dərs 10 - 3D CAD. Tinkercad Platforması.
Dərs 9 - "Micro:bit" Mobil Tətbiq
Dərs 8 - Sayrışan İşıqlar
Dərs 7 - Dövrlər. Koordinatlar Sistemi.
Dərs 6 (Hissə-2) - Əlaqələndirici Plata
Dərs 6 (Hissə-1) - Şərt Operatoru
Dərs 5 - Blok Proqramlaşdırma.Dəyişənlər.
Dərs 4 - Mikrobit ilə tanışlıq
Dərs 3 - QR Code
Dərs 2 - Mühəndislik Dizayn Prosesi
Dərs 1 - STEAM təhsil metodu